Estudi de detall d'alineacions i rasants del carrer Circumval·lació en el cr. Rellotge de Santa Coloma i el cr. Venus de Badalona

codi Municipal: ED-01

  • codi RPUC:  1981 / 000682 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:               17/09/1981
  • Data publicació (BOPB): 28/10/1981
DOCUMENTACIÓ:

NOTA: Àmbit compartit entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona.