Estudi de Detall d'ordenació d'edificis unifamiliars adossats en filera i parcel·lació al carrer de Washington, 23-27

codi Municipal: ED-66

  • codi RPUC:  2003 / 010394 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data aprovació:                27/10/2003
  • Data assabentat:              17/12/2003
  • Data publicació (BOPB):  11/11/2003
DOCUMENTACIÓ: