Estudi de Detall d'ordenació d'edificis unifamiliars adossats en filera i parcel·lació al carrer de Washington, 23-27

codi Municipal: ED-66

  • codi RPUC:  2003 / 010394 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data d'aprovació:              27/10/2003
  • Data d'assabentat:            17/12/2003
  • Data publicació (BOPB):  11/11/2003
DOCUMENTACIÓ: