Cartes de Serveis per ordre alfabètic

Arxiu Municipal Carta 2020  •   Avaluació 2017 2018

Assumptes generals  Carta 2020Avaluació 2018

Biblioteques  Carta 2020  • Avaluació 20172018

Cementeri  Carta 2020 •  Avaluació 2017  2018

Centres cívics i casals  Carta 2020 •  Avaluació20172018

Centre d'Art contemporani Can Sisteré  Carta 2020  • Avaluació 2017 2018 

Centre d'informació i recursos per a dones (CIRD)  Carta 2020   •  Avaluació 2018

Comerç, fires i disciplina de mercats  Carta 2020  • Avaluació 2018

Compres  Carta 2020Avaluació 20172018

Comunicació  Carta 2020Avaluació 2018

Contractació  Carta 2020Avaluació 2018

Convivència  Carta 2020  •  Avaluació 2018

Disciplina urbanística, Llic. Obres i activitats  Carta 2020Avaluació 2018

Educació  Carta 2020  •  Avaluació 2017 2018

Escola de música  Carta 2020  •  Avaluació20172018

Escoles bressol  Carta 2020  Avaluació 2018

Esports  Carta 2020  • Avaluació 2018

Gabinet d'acció territorial  Carta 2020Avaluació 2018

Gabinet d’alcaldia  Carta 2020 Avaluació 20172018

Gabinet de planificació i organització  Carta 2020Avaluació 20172018

Gestió patrimonial  Carta 2020Avaluació 2017 2018

Gestió tributària  Carta 2020Avaluació 2018

Gestió urbanística i habitatge  Carta 2020Avaluació 2018

Grameimpuls SA  Carta 2020   •  Avaluació2017 2018 

Grameimpuls SA Escola de restauració  Carta 2020 Avaluació 2017  2018

Grameimpuls SA Foment empresarial i Centres d’empreses  Carta 2020

Avaluació 20172018

Avaluació2017 2018

Grameimpuls SA formació professional ocupacional  Carta 2020

Avaluació 20172018

Avaluació 2017 2018

Grameimpuls SA Informació i orientació laboral  Carta 2020Avaluació 20172018

Grameimpuls SA Intermediació laboral  Carta 2020Avaluació 2017 2018

Gramepark  Carta 2020  •   2018

Informació digital  Carta 2020 Avaluació 2017 2018

Intervenció Carta 2020  • Avaluació 2018

Manteniment d’edificis municipals  Carta  2020Avaluació 2018

Manteniment via pública  Carta 2020 •  Avaluació 2018

Medi ambient i higiene ambiental  Carta 2020Avaluació 2018

Mercats Municipals Carta 2020 •   Avaluació 2017 2018

Museu Torre Balldovina  Carta  2020  •  Avaluació 2017 2018

Neteja i recollida de residus  Carta  2020 •  Avaluació 20172018

Obres públiques  Carta 2020  Avaluació 2018

Oficina d'informació i atenció al ciutadà (OIAC)  Carta 2020 •  Avaluació 20172018

Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)  Carta 2020  •  Avaluació20172018

Parcs i jardins  Carta 2020   •   Avaluació 20172018

Planificació estratègica i govern obert  Carta 2020Avaluació 2017 2018

Policia Local  Carta 2020  •  Avaluació 2017 2018

Promoció de la ciutat i turisme  Carta 2020  •  Avaluació 2018

Punt de voluntariat  Carta 2020 Avaluació 2018

Recaptació  Carta 2020  • Avaluació 2018

Recursos humans Carta 2020 •   Avaluació 2018

Relacions institucionals  Carta 2020  • Avaluació 2018

Salut pública i seguretat alimentària  Carta 2020  • Avaluació 2017   • 2018

Serveis jurídics  Carta 2020 Avaluació 2018

Serveis socials  Carta 2020  • Avaluació 2018

Sistemes d'informació  Carta 2020Avaluació 2018

Solidaritat i Cooperació Carta 2020Avaluació 2017 2018 

Suport administratiu de serveis territorials i habitatge  Carta 2020Avaluació 2018 

Suport administratiu de drets socials, cultura i educació Carta 2020 Avaluació 2018

Teatre Sagarra i l'Auditori de Can Roig i Torres  Carta 2020Fulletó  • Avaluació 20172018

Tresoreria Carta 2020 Avaluació 2018


 

Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.