Canals de participació

L’Ajuntament promou la col·laboració i la participació ciutadana en la definició, execució i millora dels serveis mitjançant:

  • Aportacions individuals i/o col·lectives als espais, òrgans i/o instruments de participació establerts al Reglament de Participació Ciutadana i Govern Obert de 2015
  • Enquestes de satisfacció
  • Opinions a través de les xarxes socials

Els ciutadans també disposen de dos canals de contacte preferents per fer consultes i presentar queixes, suggeriments i agraïments:

  • Bústia de Queixes i Suggeriments. Podeu accedir-hi fàcilment fent clic aquí.
  • De forma presencial, adreçant-se a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC), situada a la Plaça de la Vila, s/n. Es recomana demanar cita prèvia al telèfon 93 462 40 90 o al través del web municipal.

En tot cas, els usuaris i les usuàries es poden dirigir presencialment als Serveis, trucar per telèfon en horari d’atenció al públic, i/o posar-se en contacte quan ho desitgin a través del correu electrònic.