Cartes de Serveis per ordre alfabètic

Arxiu Municipal Carta 2022 •   Avaluació compromisos

Assumptes generals  Carta 2022Avaluació compromisos

Biblioteques  Carta 2022  •Avaluació compromisos

Cementeri  Carta 2022 •  Avaluació compromisos

Centre d'Art contemporani Can Sisteré  Carta 2022  • Avaluació compromisos

Centre d'informació i recursos per a dones (CIRD)  Carta 2022   •  Avaluació compromisos

Centres cívics i casals  Carta 2022 •  Avaluació compromisos

Comerç, fires i disciplina de mercats  Carta 2022  • Avaluació compromisos

Compres  Carta 2022Avaluació compromisos

Comunicació  Carta 2022Avaluació compromisos

Contractació  Carta 2022Avaluació compromisos

Convivència  Carta 2022  •  Avaluació compromisos

Disciplina urbanística, Llic. Obres i activitats  Carta 2022Avaluació compromisos

Educació  Carta 2022  •  Avaluació compromisos

Escola de música  Carta 2022  •  Avaluació compromisos

Escoles bressol  Carta 2022 •  Avaluació compromisos

Esports  Carta 2022  • Avaluació compromisos

Gabinet d'acció territorial  Carta 2022Avaluació compromisos

Gabinet d’alcaldia  Carta 2022 Avaluació compromisos

Gabinet de planificació i organització  Carta 2022Avaluació compromisos

Gestió patrimonial  Carta 2022 • Avaluació compromisos

Gestió tributària  Carta 2022Avaluació compromisos

Gestió urbanística i habitatge  Carta 2022Avaluació compromisos

Grameimpuls SA  Carta 2022   •  Avaluació compromisos

Grameimpuls SA Escola de restauració  Carta 2022Avaluació compromisos

Grameimpuls SA Foment empresarial i Centres d’empreses  Carta 2022Avaluació compromisos 

Grameimpuls SA Formació professional ocupacional  Carta 2022Avaluació compromisos

Grameimpuls SA Informació i orientació laboral  Carta 2022Avaluació compromisos

Grameimpuls SA Intermediació laboral  Carta 2022Avaluació compromisos

Gramepark  Carta 2022  •   Avaluació compromisos

Informació digital  Carta 2022Avaluació compromisos

Intervenció Carta 2022  • Avaluació compromisos

Manteniment d’edificis municipals  Carta  2022Avaluació compromisos

Manteniment via pública  Carta 2022 •  Avaluació compromisos

Medi ambient i higiene ambiental  Carta 2022Avaluació compromisos

Mercats Municipals Carta 2022 •   Avaluació compromisos

Museu Torre Balldovina  Carta  2022  •  Avaluació compromisos

Neteja i recollida de residus  Carta  2022 •  Avaluació compromisos

Obres públiques  Carta 2022  •  Avaluació compromisos

Oficina d'informació i atenció al ciutadà (OIAC)  Carta 2022 •  Avaluació compromisos

Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)  Carta 2022  • Avaluació compromisos

Parcs i jardins  Carta 2022   •   Avaluació compromisos

Planificació estratègica i govern obert  Carta 2022Avaluació compromisos

Policia Local  Carta 2022  •  Avaluació compromisos

Promoció de la ciutat i turisme  Carta 2022  •  Avaluació compromisos

Punt de voluntariat  Carta 2022Avaluació compromisos

Recaptació Carta 2022  • Avaluació compromisos

Recursos humans Carta 2022 •   Avaluació compromisos

Relacions institucionals  Carta 2022  • Avaluació compromisos

Salut pública i seguretat alimentària  Carta 2022  • Avaluació compromisos

Serveis jurídics  Carta 2022 Avaluació compromisos

Serveis socials  Carta 2022  • Avaluació compromisos

Sistemes d'informació  Carta 2022Avaluació compromisos

Solidaritat i Cooperació Carta 2022Avaluació compromisos

Suport administratiu de serveis territorials i habitatge  Carta 2022Avaluació compromisos

Suport administratiu de drets socials, cultura i educació Carta 2022Avaluació compromisos

Teatre Sagarra i l'Auditori de Can Roig i Torres  Carta 2022Avaluació compromisos

Tresoreria Carta 2022  • Avaluació compromisos

 

Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.


Nota. Pròxima actualització: gener 2023