Presentació

logo Cartes de Servei

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet disposa d’un Catàleg de 59 Cartes de Serveis redactades segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Durant els anys 2016 i 2017, van participar en la seva elaboració 55 equips de treball i més de 70 responsables dels serveis municipals i l’equip de govern. Aquell treball conjunt va permetre redefinir els serveis municipals i incorporar més de 300 compromisos de qualitat per prestar aquests serveis, més enllà de les obligacions legals. Tots ells van ser definits en base a les capacitats i potencialitats de l’organització.

Cada any, l’Ajuntament actualitza les Cartes i dóna comptes a la ciutadania i al Ple municipal del grau de compliment dels compromisos adquirits. Per fer-ho, el web municipal constitueix el principal mitjà de comunicació.  Al menú de l’esquerra podeu trobar tota la informació.

 

Infografia