Presentació

logo Cartes de Servei

Les Cartes de Serveis aporten informació sobre els serveis que ofereix l'Ajuntament, i els compromisos de qualitat que adquireix davant la ciutadania per garantir unes prestacions optimes.

El Catàleg de Cartes de Serveis elaborat per l’Ajuntament es composa de 58 cartes, redactades segons les directrius de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En la seva elaboració han participat els tècnics i les tècniques responsables dels serveis municipals i l’equip de govern. Aquest treball conjunt  ha permès redefinir els serveis municipals i  incorporar més de 300 compromisos de qualitat.

 

Infografia