Skip to main content

Convenis

Darrera actualització: 10/02/2021
Període d'actualtizació: Anual
Font: Secretaria General 

Taula resum convenis 2020

Llistat convenis 2020
N.  REGISTRE DATA DE FORMALITZACIÓ SIGNANTS (a més de l'Ajuntament) OBJECTE DEL CONVENI
ENCÀRREC DE GESTIÓ
COMPROMISOS ECONÒMICS
ASSUMITS PER LES PARTS
TERMINI DE VIGÈNCIA ÒRGAN I DATA D'APROVACIÓ
1/2020 14/01/2020 Red Eléctrica de España, S.A.U. Establir mecanismes de coordinació per a la construcció d'instal·lacions que s'ajustaran a quatre trams en funció de la coincidèncai entre les actuacions de Red Eléctrica i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  Red Eléctrica: 117.742,55 euros.  Des de l'01/09/2018 fins el 31/08/2019 Certificat 38 JGL 17/12/2019
2/2020 17/01/2020 Consorci Universitari Centre associat a la UNED Els serveis que donarà la Seu del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona a Santa Coloma de Gramenet, els espais que li seran propis, el personal de què es disposarà i l’aportació que s’acordarà.  - Des de l'17/01/2020 fins el 30/09/2020 JGL 17/12/2019
3/2020 17/01/2020 Ajuntament de Granollers La cessió per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a l’Ajuntament de Granollers del codi font del conjunt d’aplicacions que componen el programari i els scripts de creacio de la base de dades en què es basa el sistema denominat Sistemes d’Alerta.  - Des de l'17/01/2020 fins el 17/01/2021 JGL 04/02/2020
4/2020 29/01/2020 Confederació d’Associacions veïnals de Catalunya (CONFAVC) Desenvolupar el projecte “A-porta” que impulsa CONFAVC amb el suport de la Fundació CONFAVC i la cooperativa iesMed, així com amb la col·laboració econòmica de l’Obra Social “La Caixa” i Aigües de Barcelona.  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 30.000 euros. Des del 29/01/2020 fins el 29/01/2021 JGL 17/12/2019
5/2020 12/02/2020 Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. Subministrar i abastir d’aigua els horts urbans de la zona de Can Zam. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 1.034,93 euros. No s'especifica a vigència.  
6/2020 03/03/2020 Banco Sabadell, S.A.
Sabadell Real Estate Development, S.L.U.,
Modificar el Conveni per a preveure l’adquisicio per part de l’Ajuntament de la finca del carrer del Pedró número 14 que prèviament s’haurà de segretar de la finca registral número 62.375. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 722.373,61 euros. No s'especifica a vigència.  
7/2020 06/03/2020 Agència de l’Habitatge de Catalunya Ús de l’aplicació informàtica que disposa l’Agència amb la finalitat de facilitar la informació jurídica i d’ocupació dels habitatges administrats per l’Agència i situats en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. - Des del 06/03/2020 fins el 06/03/2024  
8/2020 04/06/2020 Generalitat de Catalunya
(Departament d'Educació)
Execució de les obres de les obres de rehabilitació de la coberta i de la façana principal de l’Escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 70.074,02 euros.
Generalitat de Catalunya: 64.350,40 euros.
Total: 134424,42 euros. 
Des del 08/06/2020 fins el 31/12/2020  
9/2020 18/06/2020 Àrea Metropolitana de Barcelona  Finançament de la implantació d’un carril bici  la rambla del Fondo al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 103.133,97 euros.
Àrea Metropolitana de Barcelona: 103.133,98 euros.
Total: 206.267,95 euros. 
Des del 18/06/2020 fins el 31/12/2023  
10/2020 25/06/2020 Associació Protecció Civil de Santa Coloma de Gramenet  L’associació prestarà tasques de suport i col·laboració en matèria de protecció civil en un conjunt d’activitats. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 10.500 euros. Des del 25/06/2020 fins el 25/06/2021  
11/2020 03/07/2020 Institut d’Ensenyament Can Peixauet Establir les condicions i els compromisos que han de regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma i l’IES Can Peixauet per a la gestió del Departament d’Esports de l’ús de les instal·lacions esportives del centre educatiu en horari extraescolar durant el període comprés entre el dia 1 de gener de 2020 i el dia 31 de desembre de 2020. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 9.500 euros. Des del 03/07/2020 fins el 31/12/2020  
12/2020 03/07/2020 Institut d’Ensenyament Secundari Numància Establir les condicions i els compromisos que han de regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma i l’IES Numància per a la gestió del Departament d’Esports de l’ús de les instal·lacions esportives del centre educatiu en horari extraescolar durant el període comprés entre el dia 1 de gener de 2020 i el dia 31 de desembre de 2020. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 6.500 euros. Des del 03/07/2020 fins el 31/12/2020  
13/2020 15/07/2020 Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Coloma de Gramenet  Concedir una subvenció perquè la Colla de Gegants i Capgrossos pugui cobrir les despeses del disseny i confecció dels vestits, en el marc del Projecte de restauració dels gegants vells. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 30.000 euros. Des del 15/07/2020 fins el 30/11/2021  
14/2020 30/07/2020 Universitat de Barcelona Sistema de recollida de residus de manera selectiva al Campus de l’Alimentació de Torribera (cartró, envasos, vidre i orgànica). - Des del 30/07/2020 fins el 30/09/2021  
15/2020 18/08/2020 Consorci per a la Normalització Lingüística Desenvolupar actuacions d'acolliment lingüístic amb la finalitat d'afavorir el coneixement de la llengua catalana i la integració de les persones immigrades en l'àmbit del municipi.  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 11.160 euros anuals.
Consorci per a la Normalització Lingüística: 2.449,76 anuals.
Des del 18/08/2020 fins l'01/09/2023 Certificat 3.6 JGL 28/01/2020
16/2020 17/10/2019 Òmnium Cultural  La col•laboració entre ambdues parts per a la celebració de l’esdeveniment NIT DE SANTA LLÚCIA, LA FESTA DE LES LLETRES CATALANES que, en aquesta edició núm. 69, tindrà lloc a la Ciutat de Santa Coloma de Gramenet, amb la col•laboració d’entitats de la ciutat en les activitats culturals prèvies que l’acompanyen. - Des de l'17/09/2019 fins el 14/12/2019  
17/2020 03/03/2020 Generalitat de Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
La construcció, posada en marxa i gestió d’un Servei de Centre de Dia per a persones grans dependents ubicada al carrer d’Almogàvers, nº 24.  - Des de l'03/03/2020 fins el 03/03/2024 JGL 03/03/2020
18/2020 07/08/2020 Generalitat de Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
Promoure la coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues administracions en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, producte d’un rebrot de la malaltia, sota la perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i socials i, a la vegada, millorar la capacitat de seguiment dels malalts i d’aïllament de la població, quan així es requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa del sistema públic de salut. - La vigència s’ha de mantenir mentre perduri la situació d’emergència sanitària a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, tot extingint-se de manera automàtica en el moment que el CatSalut així ho comuniqui a l’Ajuntament.  
19/2020 15/09/2020 Consum, S.Coop. V.
R.H.E. (persona física)
Regular les actuacions que s’han de dur a terme per fer efectiva la reforma del Mercat Municipal de Singuerlín, qui ha de realitzar cadascuna d’aquestes actuacions i establir els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents. Consum, S.Coop. V.: 222.433,50 euros.
R.H.E. (persona física): 46.281,52 euros. 
No s'especifica a vigència  
20/2020 02/10/2020 Diputació de Barcelona Consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (reempresa) a nivell local a la província de Barcelona (2020-2023).
- Des de l'01/01/2020 fins el 31/12/2023  
21/2020 27/11/2020 Edistribución Redes Digitales, S.L.U. Que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet cedeix a Edistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal, la titularitat del projecte elèctric denominat “Desplaçament línia aèria 0,6/1kv alimentada del CT-66724 en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet”, referent a les intal·lacions objecte d’aquest conveni relacionades en el pacte Segon i del qual n’és l’actual titular, així com dels permisos concedits per Organismes Oficials. - No s'especifica a vigència  
22/2020 01/12/2020 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet encarrega al Fons Català de Cooperació la gestió de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació i accions de sensibilització per a 2020 en qualitat d’entitat col·laboradora, la qual es regirà per les especificacions establertes als següents punts. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 181.822,69 euros.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: 18.182,27 euros.
Total: 200.004,96 euros. 
Des de l'01/12/2020 fins el 31/12/2021
23/2020 09/12/2020 Edistribución Redes Digitales, S.L.U. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet cedeix a Edistribución Redes Digitales, S.L.U. La titularitat del projecte elèctric denominat "Nova línica subterrània i aèria de BT per variant de línia aèria de BT existent del CT BA07749. - No s'especifica a vigència Certificat 11 JGL 17/11/2020
24/2020 25/11/2020 Circ Raluy Legacy Estada del Circ Raluy Legacy, amb la seva carpa i el seu conjunt de carruatges a Santa Coloma de Gramenet al Parc de Can Zam.  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 8.749 euros corresponents a l'exempció de la taxa d'ocupació de via  pública.  Des del 30/11/2020 fins el 13/12/2020  
25/2020 21/12/2020 Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet Elaboració i execució del projecte d’increment de l’enllumenat nadalenc als carrers comercials de la ciutat i establir el finançament del mateix. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 40.000 euros.  Des del 21/12/2020 fins el 31/01/2021  
26/2020 28/12/2020 Associació Natació Gramenet Establir i regular les condicions d’ús per part de l’Associació Natació Gramenet del Complex Esportiu Can Zam i de piscines reglamentàries de 50 metres ubicades en altres municipis. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 13.524,60 euros.  Des de l'01/01/2020 fins el 31/12/2020  
27/2020 29/12/2020 Fundació Esportiva Grama.net Establir i regular les condicions i els compromisos que han de regular la col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació per al suport a la Fundació en les seves activitats de foment i promoció del Futbol a  de Santa Coloma de Gramenet, així com garantir la participació de l’entitat en les competicions oficials del Futbol, durant la temporada 2020/2021 (en el període comprés del dia 1 d’agost de 2020 al dia 31 de juliol de 2021, ambdós inclosos). Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 153.000 euros
Fundació Esportiva Grama.net: 138.036 euros
Total: 291.036,00 euros  
Des del 29/12/2020 fins al 31/07/2021  
28/2020 14/12/2020 Generalitat de Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
Implementació de mesures extraordinàries en relació amb l'impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l'exercici 2020. Generalitat de Catalunya: 131.000 euros Des de l'01/01/2020 fins el 31/12/2020  
29/2020 18/12/2020 Generalitat de Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
Implementació de mesures extraordinàries en relació amb l'impacte social de la pandèmia de COVID19 a les persones sense llar, les persnes demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer.  Generalitat de Catalunya: 134.282,20 euros Des de l'01/01/2020 fins el 31/01/2022  
30/2020 17/12/2020 Generalitat de Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
Manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Generalitat de Catalunya: 4.035.145,26 euros Des de l'01/01/2020 fins el 31/01/2023  
31/2020 10/12/2020 Generalitat de Catalunya
(Departament d'Interior)
Regular les condicions generals d’adhesió de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet a la xarxa RESCAT, amb la finalitat de cobrir les necessitats de
comunicació dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de Catalunya i de les
administracions locals de Catalunya que s’hi adhereixin.
- Des del 10/12/2020 fins el 10/12/2024  
32/2020 30/12/2020 Generalitat de Catalunya
(Departament d'Educació)
Execució de les obres de rehabilitació de la coberta i façana principal de l’Escola Mercè Rodoreda a Santa Coloma de Gramenet. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 32.463,38 euros.
Generalitat de Catalunya: 25.441,92 euros.
Total: 57905,30 euros. 
Des del 30/12/2020 fins el 31/12/2021  
33/2020 30/09/2020 Àrea Metropolitana de Barcelona Prestació del servei de transport adaptat esporàdic a Santa Coloma de Gramenet per a les persones amb mobilitat reduïda que tenen dificultats per utilitzar el transport públic, amb l'objectiu de millorar la situació familiar, social i de relació amb l'entorn.  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 64.350,40 euros.
Àrea Metropolitana de Barcelona: 70.074,02 euros.
Total: 134.424,42 euros. 
Des de l'01/02/2020 fins els 30/09/2020  
34/2020 01/01/2020 Àrea Metropolitana de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Conveni de col·laboració en el manteniment, conservació i millores de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord. Àrea Metropolitana de Barcelona:  2.847.438,00euros.
Ajuntament de Barcelona: 5.975.872,05euros.
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 21.484,13 euros.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 24.909,24 euros.
Total: 8.869.703,42 € euros.
Des de l'01/12/2020 fins els 01/01/2024  Certificat 20 JGL 24/11/2020
Certificat 2.1 Ple 21/12/2020
35/2020 09/12/2020 Cáritas Diocesana de Barcelona Regular la col•laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Càritas Diocesana de Barcelona i la concessió d’una subvenció directa pel desenvolupament del projecte “Espai d’acompanyament a la família i la petita infància”. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 20.000 euros. Des del 9/12/2020 fins els 31/12/2020  
36/2020 30/11/2020 Centre Obert Rialles  Regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Fundació Privada Champagnat Centre Obert Rialles i la concessió d’una subvenció directa pel desenvolupament d'un projecte que consiteix en consisteix en un servei diürn preventiu, fora d’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 141.028,00 euros Des de l'1/01/2020 fins els 31/12/2020  
37/2020 07/12/2020 Fundació Privada Champagnat-Centre Obert Rialles pal·liar les necessitats socials que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Actuacions que es concreten, entre altres, en el Protocol de Prestacions econòmiques per a l’atenció socioeducativa a la infància i l’adolescència. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 82.308,18 euros
Des de l'1/09/2020 fins els 31/08/2021  
38/2020 04/02/2021 Fundació Privada Germina Regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació Privada Germina i la concessió d’una subvenció directa pel desenvolupament del servei de Centre Obert. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 169.537,00 euros Des de l'1/01/2020 fins els 31/12/2020  
39/2020 05/02/2021 Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU)  Regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU) i la concessió d’una subvenció directa pel desenvolupament d'un projecte que consiteix en participar en
la recaptació, a les diferents campanyes, de recollida d’al iments que promou l’Ajuntament i
d’altres entitats de la ciutat.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 20.008,00 euros Des de l'1/01/2020 fins els 31/12/2020