Convenis amb altres administracions

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon REGESA (Consell Comarcal del Barcelonès) - 15/09/2009

Conveni de col.laboració per a l'execució de l'actuació de la cantonada dels carrers Amèrica i Prat de la Riba.

350 KB 25.11.2013 13:39
icon Consell Comarcal del Barcelonès

Conveni amb el Consell Comarcal del Barcelonès relatiu a la Fundació Privada Habitatge de Lloguer.

298 KB 25.11.2013 13:39
icon Diputació de Barcelona - 05/02/2008

Conveni amb la Diputació de Barcelona: Conveni per a l'ocupació, en la modalitat de cessió d'ús, per part de la Diputació de Barcelona a favor d l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del Pavelló Montserrat del recinte de Torribera, situat en aquest municipi, amb una superfície construïda d'14.168,47 m2. Que figura inscrit a l'inventari de Béns de la Corporació amb una naturalesa jurídica de bé de domini públic afecte a un servei públic.

612 KB 25.11.2013 13:39
icon Agència de l'Habitatge de Catalunya - 10/04/2012

Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'agència de l'habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge.

623 KB 25.11.2013 13:39
icon Agència de l'Habitatge de Catalunya - Lloguer social - 10/04/2012

Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d'habitatges.

240 KB 25.11.2013 13:39
icon Institut Català del Sòl - 03/02/2014

Conveni de cesió d'ús per dos anys i gratuïta a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per part de l'INCASÒL dels terrenys ubicats entre els carrers de Mas Marí, Terrassa i Bruc per destinar-los a aparcament provisional en superfície per a vehicles.

664 KB 13.02.2014 13:34