Convenis expropiatoris

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Av. de la Generalitat 184 - 23/07/2013

Conveni a preu just de les finques ubicades a l'avinguda de la Generalitat, 184, amb Alberto Sasot.

227 KB 25.11.2013 13:39
icon Av. Francesc Macià 161- 20/07/2012

Conveni amb els Srs. Benigno, Antonio i Maria del Carmen Fanlo Rivera, en relació a l'expropiació de la finca de l'avinguda de Francesc Macià 161 i que regula el pagmant del preu just, tot donant compliment a la sentència dicta pel TSJC en el recurs ordinari 243/2009. Signat en data 20 de juliol de 2012

169 KB 25.11.2013 13:39
icon C. Córdova, 6 20/11/2012

Conveni amb els Srs. Joan i Maria Enric Ribas, per tal de liquidar la quantitat pendent de pagament a conseqüència de l'expedient d'expropiació forçosa de la finca situada al C. Córdova, 6. 22 de novembre de 2012.

241 KB 25.11.2013 13:39
icon C. de Dr. Ferran, 1 - Sant Jeroni, 13 20/11/2012

Conveni amb el Sr. Joaquín Palacios Alcoverro per a la finalització per mutu acord de l'expedient expropiatori de la finca situada al C. Dr. Ferran, 1 amb C. Sant Jeroni, 13, i de la indemnització pel cessament de l'activitat de venda de loteria que es desenvolupa en un local d'aquesta finca. 20 de novembre de 2012

241 KB 25.11.2013 13:39
icon C. Wilson, 24B

Conveni amb els Srs. Núria, Víctor i Carme Civera Aranda per tal de liquidar la quantiat pendent de pagament a conseqüència de l'expedient d'expropiació forçosa que recau sobre la finca del C. Wilson, 24B. 22 de novembre de 2012.

232 KB 25.11.2013 13:39
icon Av. de la Generalitat, 172 31/07/2013

Conveni a preu just de la finca ubicada a l'avinguda de la Generalitat, 172, amb Joaquín Reyes i Jesús Reyes.

224 KB 25.11.2013 13:39
icon Av. de la Generalitat, 174 - 176 26/07/2013

Conveni a preu just de les finques ubicades a l'Avinguda de la Generalitat 174 i 176 amb Marc Caballero, Miríam Caballero i Margarita Hernández.

285 KB 25.11.2013 13:39
icon Av. de la Generalitat, 198 17/07/2013

Conveni a preu just de la finca ubicada a l'avinguda de la Generalitat, 198 amb Miquel Claver.

258 KB 25.11.2013 13:39
icon C. d'Àngel Guimerà 42, Monturiol 29, Monturiol 41-43. Monturiol, 37 i finca "Bosc del Romans 26/07/2010

Conveni d’expropiació per mutu acord entre l’Ajuntament i el Sr. Jordi Ginesta Valeta referent al desistiment dels recursos contenciosos administratius en tramitació, no continuació d’expedients de retaxació i expropiació de les finques següents: Angel Guimerà, 42/Monturiol 29, Monturiol 41-43, Monturiol 37 i finca anomenada “Bosc del Romans”. Signat 26 de juliol de 2010.

480 KB 25.11.2013 13:39
icon C. Navarra, 16- 17/03/2011

Conveni entre l'Ajuntament i el Sr. Joan Bonavia Lagarda, en relació a l'expropiació de la finca del Cr. Navarra 16 que regula el pagament del preu just per a l'adquisició de la finca. Signat en data 17 de març de 2011.

213 KB 25.11.2013 13:39
icon C. de Santiago Rusinyol, 36 11/04/2011

Conveni entre la propietat de la finca del Cr. Santiago Rusiñol 36 per tal de concretar determinats aspectes relatius a l'expropiació de la finca. Signat amb Albert i Margarita Perich Huerta. Data 11 d'abril de 2011.

299 KB 25.11.2013 13:39
icon C. Santiago Rusinyol, 38 4/03/2011

Conveni amb la Comunitat de Propietaris de la finca del Cr. Santiago Rusiñol 38 per tal de concretar determinats aspectes relatius a la urbanització posterior de la finca. Data 4 de març de 2011.

536 KB 25.11.2013 13:39
icon C. de Santiago Rusinyol, 38 14/03/2011

Conveni amb la propietat de la finca del Cr. Santiago Rusiñol 38 baixos per tal de concretar determinats aspectes relatius a la urbanització posterior de la fincal. 14 de març de 2011.

310 KB 25.11.2013 13:39