Convenis urbanístics

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Arquebisbat de Barcelona 1/10/2012

Conveni de modificació del pacte quart, lletra d), del conveni signat amb l'Arquebisbat en data 22 de maig de 2003 on es concreta la permuta de diverses béns immobles amb d'un solar propietat d'aquest Ajuntament. Signat en data 1 d'octubre de 2012.

204 KB 25.11.2013 13:39
icon conveni urbanistic AV FRANCESC MACIA 6.pdf 290 KB 25.11.2013 13:39
icon Conveni amb particulars 21/02/2008

Conveni relatiu a la modificació del PGM a l'àmbit de l'entorn IES Numància i Parc Sandino on es troben incloses les finques situades al cr.Sant Pau 4 i Pssatge de la Riera. Signat amb els Srs. Antoni, Francesc, Alfredo i Miguel Saló Tejedor. 21 de febrer de 2008.

275 KB 25.11.2013 13:39
icon Conveni amb particulars 30/12/2010

Conveni de mutu acord entre l'Ajuntament i Nuria Grau Royo, Gloria Torrents Grau i Ramon Torrents Grau per a la finalització dels expedients d'aquisició de les finques del carrer Verdi 63-69 i Mozart 64. Signat en data 30 de desembre de 2010.

484 KB 25.11.2013 13:39
icon Conveni amb particular 25/03/2004

Conveni urbanístic per a la modificació puntual de Pla especial de Santa Coloma Vella II per al deenvolupament de la Unitat d'Actuació 1, anomenada "Centre Vila (Cruïlla Passeig de l'Esglisa-Rambla de Sant Sebastià). Signat amb Francisco Ortega Manzano. Aprovat pel Ple de 29 de març de 2004.

849 KB 25.11.2013 13:39
icon Conveni de cessió de finques

27 d'abril de 2017

396 KB 08.05.2017 11:31
icon conveni_Colomallar_27set2016.pdf 145 KB 10.10.2016 13:36
icon Conveni Incasol act.1.2 connexio V.Escales

Conveni entre l'Ajuntament i l'Institut Català del Sòl per a la materialització dels compromisos d'urbanització i d'edificació de l'actuació connexió Valentí Escalas-Listz.

6 MB 12.01.2017 11:10