Skip to main content

Convenis 2018

LLISTAT CONVENIS 2018

N.  REGISTRE DATA DE FORMALITZACIÓ SIGNANTS (a més de l'Ajuntament) OBJECTE DEL CONVENI
ENCÀRREC DE GESTIÓ
COMPROMISOS ECONÒMICS
ASSUMITS PER LES PARTS
TERMINI DE VIGÈNCIA ÒRGAN I DATA D'APROVACIÓ CODI REGISTRE EACAT REGISTRE ENTRADA AJUNTAMENT
1/2018 01/01/2018 Àrea Metropolitana de Barcelona Conveni de col·laboració per a la gestió i manteniment del Parc de la Bastida. AMB: 131.673,88 € anuals
526.695,52 € en total
Des de l'1/1/18 fins el 31/12/2021 Junta de Govern Local 12/12/2017 2018/11/0467 36464/18 17-10-18
2/2018 09/01/2018 Comunitat de propietaris Ptge. Pirineus, 8 Modificació conveni 2015 per a les obres de rehabilitació de l'edifici. C.P.: 60.396,76€ Des del 15/01/2015 fins el 14/01/2105 Junta de Govern Local 20/02/2018 2018/11/0465 36446/18 17-10-18
3/2018 11/01/2018 Associació de veïns Cementiri Vell-Pallaresa Cessió del local situat al c. Doctor Ferran, 17 per a la gestió, funcionament i dinamització de l'espai associatiu Cementiri Vell-Pallaresa. Ajuntament: 12.205,80 € (lloguer i manteniment anual del local) Des de l'11/01/18 al 31/12/18 Junta de Govern Local 23/01/2018 2018/11/0464 36450/18 17-10-18
4/2018 02/02/2018 Llar Unió Catalònia, SCCL Conveni regulador de l'ocupació provisional de part dels terrenys de propietat municipal ubicats a la futura plaça d'Alfons Comín, per a la realització de les obres d'execució d'un edifici HPO.   Des del 02/02/18 fins el 31/10/18 Junta de Govern Local 20/02/2018 2018/11/0546 37677/18  26-10-18
5/2018 16/02/2018 Diputació de Barcelona Traspàs de titularitat d'un tram de la carretera BV-5152 i execució d'obres d'urbanització a la carretera BV-5152 entre el PK 0+000 i el PK 0+520. Ajuntament: 4.091.426,76€
Urbanització tram pg. Llorenç Serra i Pont Vell
 1.982.038,66€
Urbanització pg. Salzereda, Ll. Companys i P. Fabra
2.109.388,10€
DIBA: 2.501.640 €
Urbanització tram pg. Llorenç Serra i Pont Vell
Des del 16/02/18 fins el 30/11/18 Junta de Govern Local 21/11/2017
Ratificat Ple municipal 18/12/2017
2018/11/1761 22019/19 12-06-19
6/2018 10/04/2018 Associació Cultural del Sud d'Àsia (SANGAM) Celebració edició corresponent a l'any 2018 del festival "Holi Barcelona" el dia 15 d'abril. Ajuntament:
Exempcions de taxes per import total de 7.918€
SANGAM: 2.000 €
14 i 15 d'abril de 2018 Junta de Govern Local 10/04/2018 2018/11/1763 22018/19 12-06-19
7/2018 04/04/2018 Banco de Sabadell, SA i Sabadell Real Estate Development, SLU Concreció dels accessos rodats a les finques OP-1 i OP-2, resultants de la modificació del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del PERI Santa Coloma Vella II, concessió de l'ús privatiu de terrenys de titularitat municipal, cessió al municipi del domini d'una finca privada d'ús públic urbanitzada i restitució de la façana de Can Pedragosa. BSSRED: 215.000 € Des del 4/4/18 fins el 3/4/19 (prorrogable d'any en any) Junta de Govern Local 16/01/2018 2018/11/1776 22313/19 14-06-19
8/2018 29/01/2018 Fundació Privada Salut Mental Catalunya Cessió d'ús a favor de Fundació Privada Salut Mental Catalunya del local ubicat a l'Av. Francesc Macià, 33-35, baixos 3r, de Santa Coloma de Gramenet. Ajuntament: 10.200 € (lloguer anual del local)
656,40 € (comunitat propietaris anual)
Des del 29/01/18 fins el 28/01/20 (prorrogable 1 any) Junta de Govern Local 20/03/2018    
9/2018 20/03/2018 Diputació de Barcelona Implementació del Projecte Grama. Ajuntament: 500.000 €
Anualitat 2017: 162.089,63 €
Anualitat 2018: 337.910,37 €
DIBA: 100.000 €
Anualitat 2017: 50.000 €
Anualitat 2018: 50.000 €                             
Des de l'1/1/17 fins el 31/3/19 Junta de Govern Local 05/12/2017 2018/11/1771 22310/19 14-06-19
10/2018 18/04/2018 Fundació Privada Trinijove Cessió d'ús a la Fundació Trinijove d'espais de la planta soterrani del local situat al carrer Pompeu Fabra, 22, de Santa Coloma de Gramenet, per a la gestió i funcionament de la UEC-PNO. Ajuntament: 5.347,06 €
Fundació Trinijove: 8.954 €
Des del 18/04/18 fins el 27/07/18 (prorrogable d'any en any) Junta de Govern Local 10/04/2018 2018/11/1767 22165/19 13-06-19
11/2018 19/04/2018 Diputació de Barcelona
Consorci associat UNED
Addenda al conveni de 21/05/14 d'ampliació dels usos de l'edifici la Torre del Recinte Torribera, per a la realització d'activitats formatives de l'Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC).   Des del 21/05/14 fins el 20/05/18 (prorrogable 2 anys) Junta de Govern Local 17/10/2017    
12/2018 07/05/2018 Associació de veïns Can Calvet Col·laboració per a la realització de la Festa de Can Calvet, els dies 25, 26 i 27 de maig de 2018, en l'aportació de les infraestructures, suport tècnic i material de difusió. Ajuntament: 3.860,78 € Des del 07/05/18 fins el 27/05/18 Junta de Govern Local 02/05/2018 2018/11/1768 22164/19 13-06-19
13/2018 19/04/2018 Comunitat de propietaris calle Mas Mari,108 Conservació del edifici per obtenir el Certificat de Aptitut, també es proposen millores aislament tècninc i mesures de millora de accesibilitat de la finca Mas Mari,108. Obres 29.927,71€ IVA no inclòs
Honoraris tècnics 3.772,40 € IVA no inclòs
90 anys. Junta de Govern Local 19/06/2018 2018/11/1769 22173/19 13-06-19
14/2018 22/04/2018 Comunitat de propietaris calle Bruc,85 Conservació del edifici per obtenir el Certificat de Aptitut, també es proposen millores aislament tècninc i mesures de millora de accesibilitat de la finca Bruc,85. Obres 36.308,24€ IVA no inclòs
Honoraris tècnics 4.576,677 € IVA no inclòs
90 anys. Junta de Govern Local 19/06/2018 2018/11/1770 22308/19 14-06-19
15/2018 25/04/2018 Comunitat de propietaris calle Bruc,74 Conservació del edifici per obtenir el Certificat de Aptitut, també es proposen millores aislament tècninc i mesures de millora de accesibilitat de la finca Bruc,74. Obres 24.187,97€ IVA no inclòs
Honoraris tècnics 3.048,53€ IVA no inclòs
90 anys. Junta de Govern Local 19/06/2018 2018/11/1803 23773/19 27.06.19
16/2018 03/05/2018 Comunitat de propietaris calle  Mas Mari, 110 Conservació del edifici per obtenir el Certificat de Aptitut, també es proposen millores aislament tècninc i mesures de millora de accesibilitat de la finca Mas Mart, 110. Obres 35.297,37€ IVA no inclòs
Honoraris tècnics 4.448,87 € IVA no inclòs
90 anys. Junta de Govern Local 03/05/2018 2018/11/1804 24024/19 28.06.19
17/2018 17/05/2018 Comunitat de Propietaris calle Pirineos, 104 Modifiació del conveni 2015, increments del pressupost respecte a la cantitat establerta. Obres 69.340,67€ La vigència d'aquest assentament serà de 90 anys.
Un cop realitzades les obres de rehabilitaió els propietaris tindran 30 dies, per fer, si escau les reclamacions que consiferin oportunes.
Junta de Govern Local 26/06/2018 2018/11/1805 24027/19 28.06.19
18/2018 12/06/2018 Associació de veïns Les Oliveres. És Objecte d'aquest conveli la col·laboració de l'Ajuntament amb l'entitat, que és organitzadora de la Festa de les Oliveres, tal i com consta a la programació dels actes que s'adjunta a aquest conveni i que se celebrarà en la nostra ciutat els propers ,8, 9 i 10 de juny de 2018, en l'aportació de les infrestructures, suport tècnic i material de difusió Cost 584,76 € IVA no inclòs  Des del 8/06/18 fins al 10/06/18 Junta de Govern Local 12/ 06/2018 2018/11/1806 24026/19 28.06.19
19/2018 12/06/2018 Associació de veïns Singuerlin. És objecte d'aquest conveni la col·laboració de l'Ajuntament amb l'entitat, que és organitzadora de la Festa de Singuerlín, tal i com consta a la programació dels actes que s'adjunta a aquest conveni i que se celebrarà en la nostra ciutat els propres, 1,2 i 3  de juny de 2018, en l'aportació de les infraestructures, suport tècnic i material de difusió. El cost previst de 1908,54 euros (IVA no inclòs) Des del 01/06/18 fins al 03/06/2018 Junta de Govern Local 12/06/2018 2018/11/1807 24028/19 28.06.19
20/2018 05/07/2018 Consell Esportiu del Barcelonès Nord. Establir i regular les condicions i els compromisos que han de regir la col·laboració entre l'Ajuntament i el CEBN per a desenvolupar el programa d'activitats esportives adreçades a l'alumnat en edat escolar al municipi de Santa Coloma de Gramenet durant la temporada 2017/2018. El cost global del programa d'activitats esportives, es valora  en 70.010€ dels quals l'ajuntament aportarà al CEBN 32.000€ Des del 01/07/2018 fins al 30/06/2018 Junta de Govern Local 26/06/2018 2018/11/1808 24030/19 28.06.19
21/2018 05/07/2018 Club Futbol Sala García. Establirr i regular les condicions i els compromisos per al suport de Futbol Sala Garcia en les seves activitats de foment i promoció del Futbol Sala al municipi de Santa Coloma de Gramenet. El cost global 371.888,10 € dels quals l'Ajutnament aportarà al Futbol Sala García 70.000,00 €  Des del 05/06/2018 fins al 31/12/2018
No obstant l'anterior, la subvenció inclourà les activitats esportives
compreses des del 01/07/2017 fins al 30/06/2018
Junta de Govern Local 26/06/2018 2018/11/1809 23872/19 27.06.19
22/2018 30/05/2018 Comunitat de Propietaris carrer Mas Marí,70. Conservació del edifici per obtenir el Certificat de Aptitut, també es proposen millores aislament tècninc i miesures de millora de accesibilitat de la finca del Carrer Mas Marí,70. Obras 42.314,38  € IVA no inclòs
Honoraris tècnics 5.333,75 € IVA no inclòs
90 anys. Ratificat Junta de Govern Local 10/07/2018 2018/11/1786 23353/19 21.06.19
23/2018 13/07/2018 Associació de Veïns Riu Sud. És objecte d'aquest convenii la col·laboració de l'Ajuntament amb l'ENTITAT, que és l'organitzadora de la Festa del Riu Sud, tal i como consta a la programació dels actes que s'adjunta a aquest conveni i que se celebrarà en la nostra ciutat els propres 1,2 i 3 de juny de 2018, en l'aportació de les infraestructures, suport tècnic i material de difusió. Ajuntament: 3.860,78€ Des del 01/06/18 fins al 03/06/2018 Junta de Govern Local 12/06/2018 2018/11/1787 23473/19 25.06.19
24/2018 03/07/2018 Badalona Serveis Assistencials, SA Desenvolupament de programes de manteniment de metadona a Santa Coloma de Gramenet, durant l'any 2018. Ajuntament: 10.112,18€ Any 2018 Junta de Govern Local 03/07/2018 2018/11/1788 23462/19 25.06.19
25/2018 29/08/2018 Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma de Gramenet (FAVGRAM) Incentivar el programa d'activitats que la FAVGRAM desenvolupa al municipi de Santa Coloma de Gramenet. Ajuntament (aportacions anuals):
Lloguer del local: 1.588,34€
Comunitat de propietaris: 300€
Electricitat: 622€
Aigua : 327€
Manteniment i neteja del local: 877,44€
Subvenció activitats: 13.000€
Total 16.714,78€
FAVGRAM: 999,57€
Any 2018 Junta de Govern Local 24/07/2018 2018/11/1789 23504/19 25.06.19
26/2018 03/07/2018 Producciones RockRock, SL Celebració del festival "Rock Fest Barcelona" els anys 2018 i 2019 a l'espai situat a la zona de Can Zam, entre el carrer de Víctor Hugo i els Vials Associats, la segona rotonda i el camp de futbol dependent del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i ocupat habitualment pel Club de Futbol Singuerlin, utilitzat durant la Festa Major d'Estiu per a la ubicació de les Fires d'Entitats i d'Atraccions. Els termes i la durada del conveni estan vinculats i limitats de manera exclusiva a la celebració del festival "Rock Fest Barcelona" durant el període fixat en aquest conveni. Ajuntament:
Neteja, higiene del personal, serveis d'assistència mèdica i documentació en matèria de protecció del públic i espai: 35.000€
Enllumenat, electricitat, aigua i manteniment de l'espai de celebració: 54.000€
Total 89.000€

Producciones RockRock, SL:
Any 2018
Taxa d'ocupació: 4.000€
Taxa llicència espectacles públics o activitats recreatives: 1.518€
1450 entrades gratuïtes: 159.790€
Publicitat: 60.000€
Total 2018: 225.308€
Any 2019
Entrades gratuïtes: 155.000  
Anys 2018 i 2019 Junta de Govern Local 03/07/2018 2018/11/1790 23508/19 25.06.19
27/2018 17/07/2018 Fundació Bancària "La Caixa" Desplegament del programa "Sempre Acompanyats" com a model d'atenció i intervenció a les situacions de soledat no volguda de les persones grans al municipi.   Des del 17/07/18 fins al 31/12/19 Junta de Govern Local 17/04/2018 2018/11/1791 23507/19 25.06.19
28/2018 24/07/2018 Blanco y Negro Music, SA Celebració de l'edició corresponent a l'any 2018 del festival "Unite With Tomorrowland". Blanco y Negro Music:
Taxa d'ocupació: 4.000€
Taxa d'activitats i instal·lacions: 1.518€
1000 entrades gratuïtes: 62.640€
Total: 68.158€ 
Des del 18/07/18 fins el 08/08/18 Junta de Govern Local 24/07/2018 2018/11/1792 23487/19 25.06.19
29/2018 31/07/2018 Ateneu Popular Julia Romera Celebració de les Festes Populars Alternatives, amb motiu de la Festa Major d'Estiu de 2018 a la ciutat Ajuntament: 5.000€ Des del 31/08/18 fins el 03/09/18 Decret 7468/18 de 03.08.18
Ratificat JGL 12/09/18
2018/11/1793 23488/19 25.06.19
30/2018 27/08/2018 Gremi d'Industrials Firaires de Barcelona i Província Ocupació de l'espai situat a la zona de Can Zam, entre el carrer de Víctor Hugo i els Vials Associats, la segona rotonda i els camps de futbol dependents del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramene i ocupats pels clubs Singuerlin i Arrabal-Calaf, així com la segona illa del Parc Europa situada entre l'Av. Francesc Macià i Av. Puig Castellar per a la Fira Infantil durant els dies de la Festa Major d'Estiu de l'any 2018. Gremi d'Industrials Firaires de Barcelona i Província:
Taxa d'ocupació: 28.000€
Taxa llicència espectacles públics o activitats recreatives: 1.518€
Total: 29.518€
Des del 29/08/18 fins el 05/09/18 Decret 7750/18 de 28.08.18
Ratificat JGL 12/09/18
2018/11/1794 23600/19 26.06.19
31/2018 15/02/2018 Circo Alex Zavatta i Grans Projectes Solidaris (GPS) Celebració de la 7a edició del Festival de Màgia i Circ de Catalunya al parc de Can Zam. Ajuntament:
Exempció taxa ocupació via pública: 1.059€
Exempció taxa llicència espectacles públics: 1.518€
Circ Alex Zavatta:
300 entrades equivalents a 3.600€
200 entrades (2x1) equivalents a 2.400€
Des del 28/02/18 fins el 04/03/18 Junta de Govern Local 27/02/2018    
32/2018 30/05/2018 Associació Coordinadora d'Ajuda Unida (ACAU) Desenvolupament de programes socials per a l'any 2018. Ajuntament: 16.008€
ACAU: 23.562€
Des del 30/05/18 fins el 31/12/18 Junta Govern Local 02/10/18    
33/2018 17/07/2018 Ajuntament d'Alella Conveni en matèria informàtica de cessió del codi font del conjunt d'aplicacions que composen el programari i els scripts de creació de la bases de dades en què es basa el sistema denominat Sistema d'Alertes.   Des del 17/07/18 fins el 16/07/19 (prorrogable) Junta de Govern Local 24/07/2018    
34/2018 20/07/2018 Vodafone España SA Continuar amb l'ocupació dels terrenys de domini públic per donar cobertura al servei de telefonia mòbil al municipi de Santa Coloma de Gramenet Vodafone:
Emplaçament Av. Anselm de Riu: 6.000 euros/any
Emplaçament carrer Castella: 6.000 euros/any
Des del 20/07/18 fins el 19/07/22 (prorrogable) Junta de Govern Local 26/06/2018    
35/2018 20/07/2018 Orange Espagne SAU Continuar amb l'ocupació dels terrenys de domini públic per donar cobertura al servei de telefonia mòbil al municipi de Santa Coloma de Gramenet Vodafone:
Emplaçament Av. Anselm de Riu: 6.000 euros/any
Emplaçament carrer Castella: 6.000 euros/any
Des del 20/07/18 fins el 19/07/22 (prorrogable) Junta de Govern Local 26/06/2018    
36/2018 23/07/2018 Fundació S21 Encàrrec de serveis d'ajut a la llar en el marc dels serveis d'atenció domiciliària. Ajuntament:11.176.516,11€
Any 2018: 1.083.790,52€
Any 2019: 2.677.316,91€
Any 2020: 2.811.472,22€
Any 2021: 2.876.484,65€
Any 2022: 1.727.451,81€
Des del 01/08/18 fins el 31/07/20 (prorrogable) Ple Municipal 23/07/2018    
37/2018 18/09/2018 Institut de Cultura de Barcelona Cessió espai llera del Parc Fluvial del Besòs per a la realització de les activitats previstes dins les Festes de la Mercè 2018.   Dies 22, 23 i 24 de setembre de 2018 Junta de Govern Local 18/09/2018    
38/2018 25/09/2018 Àrea Metropolitana de Barcelona Implantació de "Barris per a vianants" (zones de baixes emissions) al municipi. AMB: 40.000€
Any 2018: 25.000€
Any 2019: 15.000€
Des del 25/09/18 fins el 31/12/19 Junta de Govern Local 24/07/2018    
39/2018 28/09/2018 J. A. M. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Salut Ajuntament: 960€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
40/2018 28/09/2018 F. M. G. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Marià Fortuny Ajuntament: 1.769,14€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
41/2018 28/09/2018 P. T. L. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Roselles Ajuntament: 1.551€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
42/2018 28/09/2018 M. S. P. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Milà Ajuntament: 616,88€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
43/2018 28/09/2018 F. P. V. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Torres i Bages Ajuntament: 1.207,70€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
44/2018 28/09/2018 R. P. R. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Cultura Ajuntament: 843,41€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
45/2018 28/09/2018 A. R. V. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Mn. Jacint Verdaguer Ajuntament: 5.029,65€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
46/2018 28/09/2018 C. G. N. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Pep Ventura Ajuntament: 1.425,89€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
47/2018 28/09/2018 J. H. C. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Sant Jordi Ajuntament: 1.723,65€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
48/2018 28/09/2018 R. T. O. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Salut Ajuntament: 480€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
49/2018 28/09/2018 C. B. Z. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Tarragona Ajuntament: 444,22€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
50/2018 28/09/2018 MF. O. G. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Tarragona Ajuntament: 444,22€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
51/2018 28/09/2018 C. N. R. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del carrer Mn. Jacint Verdaguer Ajuntament: 4.863,84€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
52/2018 01/10/2018 Fundació Privada Salut Mental Catalunya Millora territorial de l'atenció integral a les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, suport al Club Social Gramenet i desenvolupament del projecte Xarxa Joves. Ajuntament: 37.700€
Any 2018: 21.500€
Any 2019: 16.200€
Fundació: 37.700€
Any 2018: 21.500€
Any 2019: 16.200€ 
Des de l'01/01/18 fins el 31/12/19 (prorrogable) Junta de Govern Local 24/07/2018    
53/2018 04/10/2018 Diputació de Barcelona Tractament arxivístic del fons municipal de l'Arxiu municipal de Santa Coloma de Gramenet. DIBA: 7.950€
Ajuntament: 7.950€
Des del 04/10/18 fins el 03/10/19 Junta de Govern Local 24/04/2018    
54/2018 16/10/2018 Associació Santa Coloma amb el Sàhara Realització del projecte "Vacances en Pau" de l'any 2018. Ajuntament: 10.500€
Associació: 10.527,50€
Des de l'01/05/18 fins el 15/12/18 Junta de Govern Local: 16/10/2018    
55/2018 28/09/2018 E. S. S. Atorgament d'una subvenció directa per a la realització d'obres de rehabilitació d'una finca del passatge Pep Ventura Ajuntament: 329,33€ Des del 28/09/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 09/10/2018    
56/2018 13/11/2018 Circ Raluy Legacy Instal·lació temporal del circ al Parc de Can Zam. Ajuntament:
Exempció taxa ocupació via pública: 8.750€
Circ:
Pagament taxa espectacles públics: 1.518€
1500 entrades gratuïtes: 22.500€
Des del 26/11/18 fins el 09/12/18 Junta de Govern Local 04/12/2018    
57/2018 22/11/2018 Diputació de Barcelona Actuació "Suport a la ventanilla única de atención al ciudadano en Villa el Salvador (Perú)". DIBA: 21.735€
Ajuntament: 10.815€
Des del 22/11/18 fins el 31/07/19 Junta de Govern Local 25/09/2018    
58/2018 22/11/2018 Fundació Privada Aspanide Desenvolupament de projectes d'atenció social al municipi de Santa Coloma de Gramenet durant l'any 2018. Ajuntament: 19.329,76€
Fundació: 10.872,98€
Any 2018 Junta de Govern Local 06/11/2018    
59/2018 27/11/2018 Unió Colomenca d'Atletisme Organització de la XLVII Edició del Cross Antonio Amorós. Ajuntament: 12.000€ Des del 27/11/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 27/11/2018    
60/2018 28/11/2018 El Far, Servei Social Protestant Desenvolupament del servei de centre obert per l'any 2018. Ajuntament: 112.857€
Aportació directa: 51.150€
 Contracte Programa: 61.707€
El Far: 213.319,30€
Any 2018 Junta de Govern Local 27/11/2018    
61/2018 30/11/2018 Fundació Privada Germina Desenvolupament del servei de centre obert per l'any 2018. Ajuntament: 169.537€
Aportació directa: 46.500€
 Contracte Programa: 123.037€
Fundació: 140.993€
Any 2018 Junta de Govern Local 27/11/2018    
62/2018 30/11/2018 Centre Obert Rialles Desenvolupament del servei de centre obert per l'any 2018. Ajuntament: 141.028€
Aportació directa: 62.000€
 Contracte Programa: 79.028€
Centre: 235.369,26€
Any 2018 Junta de Govern Local 27/11/2018    
63/2018 30/10/2018 Agrupació de Comerciants i Industrials de Santa Coloma de Gramenet Finançament de part del cost de la contractació, per part de l'Agrupació, d'una persona física o jurídica, per a la gestió professional de la dinamització comercial del centre comercial urbà. Ajuntament: 10.000€
Agrupació: 12.554€
Any 2018 Junta de Govern Local 04/12/2018    
64/2018 11/12/2018 Cruz Roja Española, Oficina Comarcal del Barcelonès Nord Desenvolupament de programes socials 2018. Ajuntament: 37.978€
Cruz Roja: 28.545€
Any 2018 Junta de Govern Local 11/12/2018    
65/2018 11/12/2018 Club Patí Gramenet Organització del XXXV Festival de Patinatge Artístic de Santa Coloma de Gramenet 2018. Ajuntament: 4.200€
Club: 4.200€
Des de l'11/12/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 04/12/2018    
66/2018 11/12/2018 Asociación Española Contra el Cáncer Organització de la XV Edició de la Cursa per la Vida. Ajuntament: 8.000€
Associació: 32.000€
Des de l'11/12/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 13/11/2018    
67/2018 12/12/2018 Càritas Diocesana de Barcelona Desenvolupament del Projecte Matern Infantil durant l'any 2018. Ajuntament: 10.000€
Càritas: 13.000€
Any 2018 Junta de Govern Local 16/10/2018    
68/2018 13/12/2018 Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris Desenvolupament del servei de centre obert per l'any 2018. Ajuntament: 46.234€
Aportació directa: 19.375€
 Contracte Programa: 26.859€
Casal: 61.797€
Any 2018 Junta de Govern Local 11/12/2018    
69/2018 14/12/2018 Patronat de la Música
J. V. O.
Cessió d'un piano per a l'Escola de Música Cessió gratuïta Des del 04/12/17 fins el 03/12/2021(prorrogable) Decret Patronat de la Música 128/18 de 23.11.18    
70/2018 18/12/2018 Institut Can Peixauet Utilització de les instal·lacions esportives del centre educatiu en horari extraescolar. Ajuntament: 8.000€ Des del 18/12/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 18/12/2018    
71/2018 18/12/2018 Institut Numància Utilització de les instal·lacions esportives del centre educatiu en horari extraescolar. Ajuntament: 6.500€ Des del 18/12/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 18/12/2018    
72/2018 18/12/2018 Club Ciclista Colomenc Organització de la LXXXII Edició de la Cursa Ciclista de Festa Major. Ajuntament: 2.000€
Club: 2.965€
Des del 18/12/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 18/12/2018    
73/2018 18/12/2018 Associació Natació Gramenet
Duet Can Zam SA
Ús de les instal·lacions del Complex Esportiu Can Zam i de piscines reglamentàries de 50 metres ubicades en altres municipis per part de l'Associació Natació Gramenet. Ajuntament: 13.500€
ANG: 9,60€
Any 2018 Junta de Govern Local 18/12/2018    
74/2018 18/12/2018 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma Organització XXIX Trofeu de Futbol Sala Ciutat de Santa Coloma, XXIV Trofeu Cívic. Ajuntament: 4.500€
FS Ràpid: 7.500€
Des del 18/12/18 fins el 31/12/18 Junta de Govern Local 18/12/2018    
75/2018 18/12/2018 Fundación UNICEF Comité Español Proyecto de ayuda humanitaria de emergencia "Apoyo a la infancia afectada por el tsunami en Indonesia". Ajuntament: 3.000€
UNICEF: 4.297.000€
Des del 18/12/18 fins el 15/12/19 Junta de Govern Local 18/12/2018    
76/2018 20/12/2018 Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris Desenvolupament del projecte Anem i Tornem a l'Escola per al curs 2018/2019. Ajuntament: 103.405,67€
Casal: 172.759,32€
Des de l'01/09/18 fins el 31/10/19 Junta de Govern Local 18/12/2018    
77/2018 28/12/2018 Casal del Mestre de Santa Coloma de Gramenet Dinamitzar la participació educativa, la coordinació i l'organització d'iniciatives en el camp educatiu. Ajuntament: 8.500€ Anys 2018 i 2019 Junta de Govern Local 28/12/18    
78/2018 28/12/2018 Consorci per a la Normalització Lingüística Desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic Ajuntament: 11.100€ Des del 02/07/18 fins el 30/06/19 (prorrogable) Junta de Govern Local 28/12/18    
79/2018 28/12/2018 Àrea Metropolitana de Barcelona Millora de l'accessibilitat a les parades d'autobús del municipi amb la instal·lació de plataformes d'embarcament. Ajuntament: 18.000€
AMB: 18.000€
Des del 28/12/18 fins el 27/12/22 Junta de Govern Local 28/12/18    
80/2018 28/12/2018 Fundació Esportiva Grama.Net Programa d'activitats esportives de la temporada 2018-2019. Ajuntament: 123.000€
Any 2018: 61.500€
Any 2019: 61.500€
Fundació: 167.551,87€
Des de l'01/10/18 fins el 30/09/19 Junta de Govern Local 28/12/18    
81/2018 05/11/2018 Àrea Metropolitana de Barcelona Ampliació del Sistema de Tarifació Social vigent a les persones de 60 a 64 anys empadronades al seu municipi. Ajuntament: 34.500€ Des del 05/11/18 fins el 04/11/22 Junta de Govern Local 16/10/2018    
82/2018 27/11/2018 Asociación Ciudades Interculturales Regular la forma i les condicions en les que es desenvoluparan les relacions entre l'Ajuntament i l'Associació. Ajuntament: 2.500€ 31/12/2030 Junta de Govern Local 27/11/2018    
83/2018 18/12/2018 Fundació Bancària "La Caixa" Addenda de pròrroga al conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació Bancària "La Caixa" en els interessos d'assentar les bases de la segona fase del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural a Santa Coloma de Gramenet (barris de Raval, Santa Rosa, Fondo i Safaretjos).   Des del 18/12/18 fins el 31/12/19 (prorrogable) Junta de Govern Local 18/12/2018    
84/2018 20/12/2018 Departament de Cultura de la Generalitat, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Diputació de Barcelona. Suport als equipaments escènics i musicals Teatre Josep M. de Segarra i l'Auditori Can Roig i Torres l'any 2018 Departament de Cultura (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural): 27.000€
Diputació de Barcelona (Oficina de Difusió Artística): 20.000€ 
Any 2018 Junta de Govern Local 27/11/2018