Altres cartes de suport intern

El Catàleg de Cartes de Serveis de l’Ajuntament incorpora també una sèrie de cartes de suport intern, destinades bàsicament als empleats i empleades municipals, per facilitar l’exercici de les seves funcions. Són les següents: