Avaluació dels compromisos de les Cartes de Serveis

L’Ajuntament avalua anualment el grau de compliment dels compromisos adquirits a les Cartes de Serveis. Aquesta avaluació es pot consultar a través de dues vies:

  • Al web municipal Infogovern, on pots consultar de manera interactiva i dinàmica tots els indicadors de resultats

 

  • Consultant les memòries d'avaluació en format PDF:

Si voleu accedir a les avaluacions de les Cartes de Serveis per ordre alfabètic, feu clic aquí

Aquest sistema d'avalació de les Cartes de Serveis ha rebut el següents premis i reconeixements públics