Avaluació dels compromisos de les Cartes de Servei 2019

A continuació s’ofereix un resum dels aspectes més destacats d’aquesta avaluació. Podeu consultar la informació complerta a l’informe tècnic Rendició de comptes de les Cartes de Serveis 2019.

Si voleu accedir a les avaluacions de les Cartes de Serveis per ordre alfabètic, feu clic aquí


Tot i que la implantació del sistema de Cartes de Serveis a l’Ajuntament és relativament recent, es consolida com un sistema de gestió per compromisos per incidir en la millora dels serveis municipals i la informació institucional.

Documents relacionats