Avaluació dels compromisos de les Cartes de Servei 2019

Les Cartes de Serveis són documents que l’Ajuntament va aprovar els passats 2016 i 2017 i que actualitza cada any. En les cartes es descriuen els serveis que els colomencs i les colomenques poden sol·licitar a l’Ajuntament i les formes d’accés.

Santa Coloma de Gramenet disposa d’un catàleg de 59 Cartes de Serveis disponibles al web municipal. Es tracta d’un dels catàlegs més destacats a nivell quantitatiu i qualitatiu. És per això que ha rebut diferents reconeixements públics; dels quals n’és un bon exemple el Premi Extraordinari pel Retiment de Comptes Sostingut, atorgat al juny de 2020 pel grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègia i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 Les cartes de 2019 incorporaven 345 compromisos que el personal de l’Ajuntament va adquirir davant la ciutadania per garantir la qualitat dels serveis prestats.

 La informació sobre el grau de compliment d’aquests compromisos està disponible en els formats següents:

2. Memòria visual

Memòria visual sobre rendició de comptes
Fes clic sobre la imatge

3. Expedient de rendició de comptes del Ple Municipal