Avaluació dels compromisos de les Cartes de Serveis de l'any 2018

*Per accedir a la memòria feu clik sobre l'imatge

L’any 2018 ha estat el primer any en què les 59 Cartes de Serveis han estat vigents de manera simultània i, transcorregut aquest termini, s'ha ret comptes dels resultats obtinguts en relació al compliments dels seus 312 compromisos.

Amb aquest fi, l’Ajuntament ha elaborat el corresponen informe d’avaluació de resultats, i el Ple municipal ha estat informat en sessió del dia 25 de març de 2019. En relació amb aquest informe destaquem el següent:

1) Compliment dels compromisos

El següent gràfic mostra de manera visual el grau de compliment dels 312 com­promisos incorporats a les Cartes. Les dades bàsiques són les següents:

  • El 83% dels compromisos s’ha complert segons els objectius previstos (identificats amb color verd).
  • El 2% s’ha complert parcialment (color taronja). Aquests són compromisos que tenen assignats dos o més indicadors de mesura i, com a mínim, un d’ells no s’ha complert.
  • El 9% dels compromisos s’ha incomplert (color vermell). En aquests casos no ha estat possible aconseguir els objectius previstos per diferents circumstàncies: manca de recursos, carregues de treball, complexitat dels procediments, etc.  Quan es produeixen incompliments les persones responsables identifiquen les causes i les accions de millora que cal implementar per evitar futurs incompliments
  • El 5% dels compromisos no s’han estat avaluats per diferents motius: dificultats amb els instruments de mesura, canvis en la programació de treball, incorreccions en la formulació dels compromisos, etc. (color gris).
*Fes clic sobre la imatge per ampliar-la i veure millor el contingut

2) Línies de millora

L’objectiu principal pel qual l’Ajuntament ha implantat el sistema de Cartes de Serveis ha estat millorar determinats aspectes claus dels serveis que presta. Són aquests:

Línia 1. El temps de prestació dels serveis

Línia 2. La quantitat de serveis prestats

Línia 3. La seva qualitat

Línia 4. Les activitats, plans i projectes realitzats

Línia 5. La informació pública facilitada

Línia 6. La valoració de les persones usuàries

 

Cadascun dels 312 compromisos de les Cartes respon a algun dels objectius d’aquestes 6 línies estratègiques de millora prioritàries per a l’Ajuntament.

Aconseguir l’equilibri entre les 6 línies de millora permetrà oferir a la ciutadania un ventall de serveis públics cada vegada més òptims i satisfactoris. És per això que l’Ajuntament dedica gran part dels seus esforços i recursos a la consecució d’aquest objectiu.

*Fes clic sobre la imatge

3) Documents relacionats

Si voleu accedir a les avaluacions de les Cartes de Serveis per ordre alfabètic, feu clic aquí