Fases d'aprovació

Degut al seu caràcter reglamentari, les Cartes de Serveis s’aproven mitjançant el següent procediment: 1) Aprovació inicial per part del Ple municipal, 2) Període d’informació pública, 3) Aprovació definitiva de Ple amb resolució d’al·legacions, i 4) Publicació als diaris oficials i al web municipal.

El catàleg de les Cartes de Serveis es va aprovar en 3 fases, entre les anys 2016 i 2017.