Cartes de Serveis per ordre alfabètic

Arxiu Municipal Carta 2023 •   Avaluació compromisos

Assumptes Generals  Carta 2023Avaluació compromisos

Biblioteques  Carta 2023  • Avaluació compromisos

Cementeri  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Centre d'Art Contemporani Can Sisteré  Carta 2023  • Avaluació compromisos

Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Centres Cívics i Casals  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Comerç, Fires i Disciplina de Mercats  Carta 2023  • Avaluació compromisos

Compres  Carta 2023Avaluació compromisos

Comunicació  Carta 2023Avaluació compromisos

Contractació  Carta 2023Avaluació compromisos

Convivència  Carta 2023  •  Avaluació compromisos

Disciplina urbanística, Llicències Obres i Activitats  Carta 2023 Avaluació compromisos

Educació  Carta 2023  •  Avaluació compromisos

Escola de Música  Carta 2023  •  Avaluació compromisos

Escoles Bressol  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Esports  Carta 2023  • Avaluació compromisos

Gabinet d'Acció Territorial  Carta 2023Avaluació compromisos

Gabinet d’Alcaldia  Carta 2023 Avaluació compromisos

Gabinet de Planificació i Organització  Carta 2023Avaluació compromisos

Gestió Patrimonial  Carta 2023 • Avaluació compromisos

Gestió Tributària  Carta 2023Avaluació compromisos

Gestió Urbanística i Habitatge  Carta 2023Avaluació compromisos

Grameimpuls SA  Carta 2023   •  Avaluació compromisos

Grameimpuls SA Escola de Restauració  Carta 2023 Avaluació compromisos

Grameimpuls SA Foment Empresarial i Centres d’Empreses  Carta 2023Avaluació compromisos 

Grameimpuls SA Formació Professional Ocupacional  Carta 2023Avaluació compromisos

Grameimpuls SA Informació i Orientació Laboral  Carta 2023Avaluació compromisos

Grameimpuls SA Intermediació Laboral  Carta 2023Avaluació compromisos

Gramepark  Carta 2023  •   Avaluació compromisos

Informació digital  Carta 2023Avaluació compromisos

Intervenció Carta 2023  • Avaluació compromisos

Manteniment d’Edificis Municipals  Carta  2023Avaluació compromisos

Manteniment Via Pública  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Medi Ambient i Higiene Ambiental  Carta 2023Avaluació compromisos

Mercats Municipals Carta 2023 •   Avaluació compromisos

Museu Torre Balldovina  Carta  2023  •  Avaluació compromisos

Neteja i Recollida de Residus  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Obres Públiques  Carta 2023  •  Avaluació compromisos

Oficina d'Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC)  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Oficina Municipal d'Informació al Consum (OMIC)  Carta 2023  • Avaluació compromisos

Parcs i Jardins  Carta 2023   •   Avaluació compromisos

Planificació Estratègica i Govern Obert  Carta 2023Avaluació compromisos

Policia Local  Carta 2023  •  Avaluació compromisos

Promoció de la Ciutat i Turisme  Carta 2023  •  Avaluació compromisos

Punt de Voluntariat  Carta 2023Avaluació compromisos

Recaptació Carta 2023  • Avaluació compromisos

Recursos Humans Carta 2023 •   Avaluació compromisos

Relacions Institucionals  Carta 2023  • Avaluació compromisos

Salut Pública i Seguretat Alimentària  Carta 2023  • Avaluació compromisos

Serveis Jurídics  Carta 2023 Avaluació compromisos

Serveis Socials  Carta 2023  • Avaluació compromisos

Sistemes d'Informació  Carta 2023Avaluació compromisos

Solidaritat i Cooperació Carta 2023Avaluació compromisos

Suport Administratiu de Serveis Territorials i Habitatge  Carta 2023Avaluació compromisos

Suport Administratiu de Drets Socials, Cultura i Educació Carta 2023Avaluació compromisos

Teatre Sagarra i l'Auditori de Can Roig i Torres  Carta 2023Avaluació compromisos

Tresoreria Carta 2023  • Avaluació compromisos

 

Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.


Nota. Les dades dels resultats obtinguts durant els anys 2021 i 2022 s’oferiran al llarg del primer semestre de 2023. Aquest retard es deu a que actualment estem treballant en un nou web per mostrar dades de tots els plans de l’Ajuntament de manera coordinada, interactiva i visual: Pla d’Acció Municipal, Pacte Local, Cartes de Serveis, etc. El nou web millorarà significativament el nostre sistema de rendició de comptes i servirà per mostrar públicament el grau de compliment de l’acció del govern municipal.