Declaració d'un Àrea de Conservació i Rehabilitació a l'àmbit de Mas Mari [ACR-02].

codi Municipal: GU-057/AC

Àmbit: Finques situades a l'entorn del carrer Mas Mari.

Proposta: Definir un àmbit de rehabilitació de les finques situades al voltant del carrer de Mas Mari.

 INCLOU:

 • Expedient de delimitació.
 • Bases reguladores de pagament.
 • Bases reguladores de subvencions.
 • Convenis amb el veïns.

EXPEDIENT:
Aprovacions i publicacions:

 • Data Aprovació definitiva (JGL): 29/09/2020.

Documentació:

BASES REGULADORES DE PAGAMENT:
Aprovacions i publicacions:

 • Data Aprovació definitiva (PA) : 13/07/2020.
 • Data publicació (BOPB): 30/07/2020.

Documentació:

 

MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 7, 8 i 10 DE LES BASES REGULADORES DE PAGAMENT:
Aprovacions i publicacions:

 • Data Aprovació definitiva (PA) : 26/09/2023.
 • Data publicació (BOPB): 05/10/2023.
 • Data publicació Web municipal (Dpt. Informació Urbanística): 03/10/2023.

Documentació:

 

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS:
Aprovacions i publicacions:

 • Data Aprovació: 26/09/2023.
 • Data publicació (BOPB): 09/10/2023.
 • Data publicació Web municipal (Dpt. Informació Urbanística): 03/10/2023.

Documentació:

 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS:

 • Data Aprovació: 12/12/2023.

       Documentació:

CONVENIS AMB ELS VEÏNS:
 • Dates d'aprovació: Entre el 21/11/2018 i el 27/12/2018 segons comunitat de veïns.
 • Data publicació Web Municipal: 18/03/2022