Nova delimitació de la unitat d'actuació del carrer Francesc Viñas, 16-20 i carrer de Santa Anna, 2.

codi Municipal: GU-035/PA

Àmbit: Finques situades al carrer fr Francesc Viñas, 16-20 i carrer de Santa Anna, 2.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament, es cedeixin els sols afectats pels vials i s'executin les obres d'urbanització dels mateixos.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 26/01/1998
DOCUMENTACIÓ: