Delimitació d'una unitat d'actuació al carrer Ginesta, 2, 4 i 6.

codi Municipal: GU-024/PA

  • codi RPUC:  1992 / 002490 / M

Àmbit: Finques situades al carrer Ginesta, 2, 4 i 6.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament, es cedeixin els sols afectats pels vials i s'executin les obres d'urbanització dels mateixos.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 09/05/1992
  • Data publicació expedient: 04/12/1993
DOCUMENTACIÓ: