Declaració d'un Àrea de Conservació i Rehabilitació al carrer dels Pirineus entre el carrer del Bruc i Olot (ACR-1)

codi municipal:GU-045/AC

 

Àmbit: Carrer dels Pirineus entre els carrers del Bruc i Olot.

Proposta: L'objecte del present document és la delimitació d'un àrea de conservació i rehabilitació al carrer dels Pirineus entre els carrers del Bruc i Olot.

 INCLOU:

  • Expedient de delimitació.
  • Bases reguladores de pagament.

EXPEDIENT:
Aprovacions i publicacions:

  • Data Aprovació definitiva (JGL): 16/12/2014.
  • Data publicació (BOPB): 31/12/2014.

Documentació:

 

BASES REGULADORES DE PAGAMENT:
Aprovacions i publicacions:

  • Data Aprovació definitiva (JGL): 12/05/2015.

 Documentació:


MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE PAGAMENT:
Aprovacions i publicacions:

  • Data Aprovació definitiva (JGL): 03/05/2016.

Documentació:

 

MODIFICACIÓ ART. 8.1 DE LES BASES REGULADORES DE PAGAMENT:
Aprovacions i publicacions:

  • Data Aprovació definitiva (PA): 26/09/2023.
  • Data publicació (BOPB): 05/10/2023.

Documentació: