Modificació de la Unitat d’Actuació UA-08/065P al carrer de Cristòfor Colom, 69-67 i carrer de Santa Eulàlia, 40

codi Municipal: GU-063/PA

Proposta: La modificació de la unitat d’actuació UA-08/065P al carrer de Cristòfor Colom, 69 i 67 i carrer de  Santa Eulàlia, 40 és promoguda per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a instància de la propietària de la finca del carrer de Cristòfor Colom, 69, de superfície de sòl 164 m2.

Les altres finques que conformen l’àmbit d’actuació són:. Finca del carrer de Cristòfor Colom, 67 i superfície de sòl: 129 m² i Finca del carrer de Santa Eulàlia, 40 i superfície de sòl: 196 m².

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data aprovació definitiva (JGL): 23/01/2024.
  • Data publicació expedient (BOPB): 02/02/2024.
  • Data publicacció tauler anuncis Ajuntament: 01/02/2024.
  • Data publicació web municipal: 25/01/2024.
DOCUMENTACIÓ: