Modificació de l'Unitat d'Actuació núm. 8 del PERI del Barri del Raval al carrer d'Elcano, 10-12

codi Municipal: GU-059/PA

Àmbit: Finques situades al carrer d'Elcano, 10-12.

Objecte: Analitzada la situació física de les parcel·les es comprova que la parcel·la interior del carrer Elcano número 10 es troba a una cota situada uns 6 metres per sota de la cota de planta baixa dels edificis que donen front al carrer Sant Jordi. Per contra, la parcel.la interior s’ubica a la mateixa cota que els edificis amb front al carrer Elcano, de forma que els habitatges situats a la planta baixa d’aquests edificis es comuniquen directament amb l’espai interior d’illa.

Amb la finalitat de fer compatibles les determinacions establertes pel planejament vigent amb la realitat física i registral constatada, s’ha redactat el document de modificació de la unitat d’actuació 8 del PERI del barri del Raval, que proposa la desvinculació de les parcel·les situades al carrer Sant Jordi 55 i 57, i la delimitació d’un nou àmbit conformat per la parcel·la del carrer Elcano 10 interior i les parcel·les del carrer Elcano 10 i 12.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 18/01/2022
  • Data publicació expedient: 08/03/2022
DOCUMENTACIÓ: