Delimitació d'una unitat d'actuació al carrer Olot, 14-16

codi Municipal: GU-021/PA

  • codi RPUC:  1992 / 000981 / M

Àmbit: Finques situades al carrer Olot, 14-16.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 20/02/1992
  • Data publicació expedient: 17/07/1992
DOCUMENTACIÓ: