Delimitació d'una unitat d'actuació al passeig Llorenç Serra, 16-18 i avinguda Francesc Macià, 2.

codi Municipal: GU-015/PA

  • codi RPUC:  1992 / 000987 / M

Àmbit: Finques situades al passeig Llorenç Serra, 16-18 i avinguda Francesc Macià, 2.

Proposta: Cessió dels sòls afectats per vial i delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitaria l'edificació prevista i permesa pel planejament. 

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 20/02/1992
  • Data publicació expedient: 17/07/1992
DOCUMENTACIÓ: