Delimitació d'una unitat d'actuació a la Rambla Sant Sebastià, 23-25 i carrer dels Sagarra.

codi Municipal: GU-029/PA

  • codi RPUC:  1992 / 000768 / M

Àmbit: Finques situades a la rambla de Sant Sebastià, 23-25 i carrer dels Sagarra.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament, es cedeixin els sols afectats pels vials i s'executin les obres d'urbanització dels mateixos.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 24/02/1992
  • Data publicació expedient: 28/05/1992
DOCUMENTACIÓ: