Projecte de reparcel·lació de les finques situades al carrer Sant Joan, 15 a 29.

codi Municipal: GU-043/PR

Àmbit: Finques situades al carrer Sant Joan, 15 al 29.

Proposta: Reparcel·lació desenvolupament de la unitat d'actuació 01 del PERI DEL Safareigs.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 30/01/2007
  • Data publicació expedient: 17/02/2007
DOCUMENTACIÓ: