Modificació de la delimitació poligonal i canvi de modalitat d'actuació de compensació a cooperació de l'UA-01 del PERI de SCV II.

Codi municipal: GU-047/PA

 

Àmbit: Unitat d'Actuació 01 i Polígons d'Actuació 02 i 03 del PERI de Santa Coloma Vella II.

Proposta: Acreditar la vialitat del desenvolupament conjunt de la UA-01 i els PA-02 i Pa-03 a l'àmbit de Santa Coloma Vella II, pel sistema de Reparcel·lació en la modalitat de cooperació, amb la finalitat de permetre l'alliberament d'ocupants privats dels terrenys ja actualment de propietat municipal destinats a vials i zones verdes.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 24/03/2015
  • Data publicació: 08/04/2015
DOCUMENTACIÓ: