Modificació de la delimitació i avantprojecte de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació de la secció censal 617 [ACR-2].

codi Municipal: GU-053a/AC

Àmbit: 5 àmbits en el sector del Fondo i Santa Rosa.

Proposta: illes situades dins la secció censal núm. 617.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 30/05/2017
DOCUMENTACIÓ: