Delimitació d'una unitat d'actuació al passatge de la Victòria, 8-10.

codi Municipal: GU-022/PA

  • codi RPUC:  1992 / 000980 / M

Àmbit: Finques situades al passatge de la Victoria, 8-10.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 20/02/1992
  • Data publicació expedient: 17/07/1992
DOCUMENTACIÓ: