Delimitació d'una unitat d'actuació al carrer Sant Josep, 2-8 i l'avinguda Generalitat, 3-3bis.

codi Municipal: GU-016/PA

  • codi RPUC:  1992 / 000986 / M

Àmbit: Finques situades al carrer Sant Josep, 2-8 i avinguda Generalitat, 3-3bis.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 20/02/1992
  • Data publicació expedient: 17/07/1992
DOCUMENTACIÓ: