Modificació de l'àmbit de l'unitat d'actuació de les finques situades al carrer de Sant Antoni, 3-5-7.

Codi municipal: GU-049/PA

 

Àmbit: Finques situades al carrer de Sant Antoni, 3-5-7

Proposta: Es proposa dividir la Unitat d'Actuació actual en dos Polígons d'Actuació Urbanística per Reparcel·lació, en la seva modalitat de compensació bàsica, de tal manera que cada una d'elles es pugui desennvolupar individualment.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 05/07/2016
  • Data publicació: 19/09/2016
DOCUMENTACIÓ: