Delimitació d'una unitat d'actuació al carrer Sagarra, 16-18, carrer del Pedró i Rambla Sant Sebastià, 21 bis.

codi Municipal: GU-017/PA

  • codi RPUC:  1992 / 000985 / M

Àmbit: Finques situades al carrer Sagarra, 16-18, carrer del Pedró i rambla Sant Sebastià, 21 bis.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament, es cedeixin els sols afectats per vials i s'executin les obres d'urbanització dels mateixos.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 31/01/1992
  • Data publicació expedient: 17/07/1992
DOCUMENTACIÓ: