Nova delimitació poligonal del Pla Parcial de les Valls del Bosc Llarg i les Canyes.

codi Municipal: GU-005/PA

Àmbit: Finques situades al polígon de les Valls del Bosc Llarg i les Canyes.

Proposta: Nova delimitació poligonal per establir una correcta proporció entre beneficis i càrregues del planejament segons normativa vigent.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 25/07/1985
DOCUMENTACIÓ: