Polígons de Gestió

Per a consultar la informació relativa a cadascun dels polígons de gestió urbanística vigents del municipi de Santa Coloma de Gramenet cal consultar al Geoportal Urbanístic. Picant en la finca d'interès amb el ratolí o posant la seva adreça sortirà a la part dreta la normativa que li afecta i si la finca en qüestió està o no dins un àmbit de gestió.

Accés al Visor de Gestió Urbanística