Projecte de reparcel·lació de les finques del polígon d'actuació PA1 a l'àmbit del polígon d'expropiació núm. 17 del PE dels barris del sector Singuerlín (inclou projecte d'urbanització).

codi Municipal: GU-061/PR

Àmbit: Finques del carrer de Jaume Balmes, 9 a 27; carrer de Lluis Millet, 4 a 10 i avinguda de Francesc Macià, 206 a 216.

Objecte: Concretar l'adjudicació de les parcel·les resultants del procés d'urbanització, als propietaris afectats i la cessió dels sòls qualificats de sistemes a l'Ajuntamemnt de Santa Coloma de Gramenet, així com la seva urbanització.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Aprovació definitiva (JGL): 20/12/2022.
  • Modificació de l'aprovació definitiva (JGL): 31/01/2023.
  • Publicació BOPB: 10/02/2023.
  • Publicació Tauler Ajuntament: 06/02/2023.
  • Publicació El Periódico: 07/02/2023.
  • Publicació web municipal: 11/04/2023.
DOCUMENTACIÓ: