GU-044/PR - Projecte de reparcel·lació de les finques situades al carrer Alps, 21-25 i Montevideo, 6.

codi Municipal: GU-044/PR

Àmbit: Finques situades al carrer dels Alps, 21, 23 i 25 i carrer Montevideo, 6.

Proposta: Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació 10a del PERI dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 02/06/2009
  • Data publicació expedient: 26/11/2009
DOCUMENTACIÓ: