Delimitació d'una unitat d'actuació a la Rambla Sant Sebastià, 21, carrer del Pedró, 42.

codi Municipal: GU-031/PA

  • codi RPUC:  1993 / 002495 / M

Àmbit: Finques situades a la rambla Sant Sebastià, 21 i carrer del Pedró, 42.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament, es cedeixin els sols afectats pels vials i s'executin les obres d'urbanització dels mateixos.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 27/09/1993
  • Data publicació expedient: 04/12/1993
DOCUMENTACIÓ: