GU-046/PA - Modificació del Polígon d'Actuació núm. 5 del PE del Parc dels Pins al cr Roger de Lloria i cr de Josep Mª Huertas Claveria

Codi municipal: GU-046/PA

 

Àmbit: Polígon d'Actuació definit pel Pe del Parc del Pins al carrer de Roger de Lloria, 67-69 i part de vial del carrer de Josep Mª Huertas Claveria.

Proposta: Modificar l'àmbit del polígon d'actuació en el sentit de treure'n la parcel·la amb front al carrer de Roger de Lloria, 67 alhora que, com que ja s'ha dut a terme l'obertura i urbanització del nou carrer de Josep Mª Huertas Claveria, s'ajusta el polígon a l'àmbit edificable.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 20/05/2014
  • Data publicació (BOPB): 20/05/2015
DOCUMENTACIÓ: