Plantilla Expedients Urbanístics

codi Municipal: GU-000/XX

  • codi RPUC: 2004 / 010934 / M

Àmbit: Front Fluvial del Raval.

Proposta: Precisar les obres bàsiques d'urbanització necessàries en relació a la tramitació del PEMERB-86, PERI del Raval-86 i P.E. Sector Esperit Sant-93.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 18/02/2004
  • Data publicació expedient: 25/03/2004
DOCUMENTACIÓ: