Delimitació d'una unitat d'actuació a l'avinguda Catalunya, 20.

codi Municipal: GU-037/PA

  • codi RPUC:  2001 / 000022 / M

Àmbit: Finques situades a l'avinguda Catalunya, 20.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament, es cedeixin els sols afectats pels vials i s'executin les obres d'urbanització dels mateixos.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 27/11/2000
  • Data Assabentat: 14/02/2001
DOCUMENTACIÓ: