Projecte de reparcel·lació del Polígon de Can Zam (Protocolaritzada)

codi Municipal: GU-002/PR

  • codi RPUC:  1971 / 000176 / M

Àmbit: Finques situades al polígon de Can Zam.

Proposta: Reparcel·lació de les finques objecte del projecte.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 08/09/1971
  • Data Assabentat: 30/11/1972
DOCUMENTACIÓ:

Plànols generals:

Plànols individuals: