Projecte d'Urbanització de la unitat d'actuació del carrer Alps,15-19 cantonada amb el carrer Cristòfor Colom, 71-75.

 

APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat amb caràcter Definitiu per la Junta de Govern Local en data 24 de juliol de 2018.

Àmbit: finques situades al carrer Alps, 15-19 cantonada amb el carrer de Cristòfor Colom, 71-75.

Objecte: Urbanització d'un espai.

 

Dates de l'expedient:

Data aprovació definitiva:           

  • 24/07/2018  per la Junta de Govern Local.

Publicacions aprovació definitiva:

  • Web municipal: 12-09-2018.
  • BOPB: 01-08-2018.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 27-07-2018.

Documentació de l'expedient: