Urbanisme, habitatge i medi ambient

Relació de cartes de servei

Disciplina urbanística, Llic. Obres i activitats  Carta 

Gabinet d'acció territorial (GAT)  Carta 

Gestió urbanística i habitatge  Carta

Gramepark  CartaFulletó

Manteniment d’edificis municipals  Carta 

Manteniment via pública  Carta  • Fulletó

Medi ambient i higiene ambiental  Carta  • Fulletó

Neteja i recollida de residus  Carta  Avaluació Fulletó

Obres públiques  Carta

Parcs i jardins  Carta  •  Avaluació  • Fulletó


Les 31 Cartes que van entrar en vigor l’1 d’abril de 2017 (1ª fase) disposen de l’avaluació de compliment de compromisos, en el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2017. La resta de Cartes (2a i 3a fase) van entrar en vigor l’1 de gener de 2018 i, per tant, seran avaluades el primer semestre de 2019.

 Les Cartes de Serveis bàsics disposen d’un fulletó digital per afavorir la comprensió i difusió de la informació