Urbanisme, habitatge i medi ambient

Disciplina urbanística, Llic. Obres i activitats  Carta 2020  • Avaluació 2018

Gabinet d'acció territorial (GAT)  Carta 2020  Avaluació 2018

Gestió urbanística i habitatge  Carta 2020Avaluació 2018

Gramepark  Carta 2020 •  Avaluació 2018

Manteniment d’edificis municipals  Carta 2020 Avaluació 2018

Manteniment via pública  Carta 2020Avaluació 2018

Medi ambient i higiene ambiental  Carta 2020  •  Avaluació 2018

Neteja i recollida de residus  Carta 2020 •    Avaluació 2017   • 2018

Obres públiques  Carta 2020Avaluació 2018

Parcs i jardins  Carta 2020  •   Avaluació 2017 2018


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.