Educació, Formació i ocupació

Educació  Carta 2022 Avaluació de compromisos

Escoles bressol  Carta 2022   •  Avaluació de compromisos

Escola de música  Carta 2022 Avaluació de compromisos

Escola de restauració  Carta 2022 Avaluació de compromisos

Centres de formació ocupacional   Carta 2022  • Avaluació de compromisos

Informació i orientació laboral  Carta 2022Avaluació de compromisos


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.