Educació, Formació i ocupació

Educació  Carta 2023 Avaluació de compromisos

Escoles Bressol  Carta 2023Avaluació de compromisos

Escola de Música  Carta 2023 Avaluació de compromisos

Escola de Restauració  Carta 2023 Avaluació de compromisos

Centres de Formació Ocupacional  Carta 2023  • Avaluació de compromisos

Informació i Orientació Laboral  Carta 2023Avaluació de compromisos


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.