Activitat econòmica i Hisenda

Comerç, Fires i Disciplina de Mercat  Carta 2023Avaluació compromisos

Contractació  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Foment Empresarial   Carta 2023Avaluació compromisos

Gestió Tributària  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Grameimpuls  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Intermediació Laboral  Carta 2023Avaluació compromisos

Mercats Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Recaptació  Carta 2023  •  Avaluació compromisos


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.